„Utisci su prijatni. Sve vreme sam bila okružena prijatnošću. Dosta toga sam već i sam primenjivala i razmišljala o mnogim stvarima koje su bile teme ovog susreta na način koji smo prošli sa Vama. Sugestija je da se doda još neka tehnika disanja.“