Svi mi volimo da komuniciramo, zar ne? A komunikacija u ljubavnom partnerstvu je veoma važna, jer je ona osnov naše razmene i kroz nju postižemo veći ili manji stepen razumevanja. Kako mi to komuniciramo?

Kad kažemo komunikacija, najčešće prvo pomislimo na razgovor, konverzaciju, odnosno na verbalnu komunikaciju. Međutim, govorom tela, izrazom lica, pogledom i sl. mi takođe komuniciramo sa našim sagovornicima, a toga nismo uvek svesni. Neverbalnom komunikacijom poručujemo drugoj strani ponekad i mnogo više negoli rečima. Ovom vrstom komunikacije u ljubavnom partnerstvu bavićemo se u nekom od sledećih tekstova. Od čega zavisi način na koji verbalno komuniciramo sa drugima? Od vaspitanja, školovanja i onoga što smo iskusili i naučili. Često vidimo sebe kako sve više komuniciramo kao naši roditelji, ali ponekad i kao pojedinci iz okruženja u kojem živimo i radimo. U našoj komunikaciji sa ljubavnim partnerima važna je uloga svesti. Pomoću nje sagledavamo odakle nam dolaze pojedini obrasci koje koristimo. Kada npr. kažete „Važno mi je da o ovome porazgovaram sa…“, šta vam je prvo na pameti? Potreba da „to“ ispričate, ili i nešto drugo, kao npr. da čujete šta druga strana misli? U takvim situacijama do izražaja najviše dolazi naša potreba da nešto ispričamo i da izbacimo iz sebe, ne razmišljajući ni kako to radimo, ni kojim tonom nešto saopštavamo, niti kojom energijom to činimo. U svemu tome smo skloni i da zaboravimo onaj drugi deo, a to je da slušamo i čujemo svog sagovornika. A kako mi slušamo svog partnera? Da li ga čujemo na pravoj frekvenciji ili tu postoje mnoge smetnje na vezama, pa onda nešto što je veoma jednostavno razumemo – dramatično? Ima jedno veoma važno pitanje: da li umemo da slušamo i čujemo sebe, svoje biće? Obratite malo pažnju na sličnosti između toga kako slušate i čujete sebe i kako slušate i čujete svog partnera. S kim onda treba da unapredimo svoju komunikaciju? O tome ne razmišljamo po automatizmu, jer nas niko tome nije učio, ali tu jeponajvažniji – način na koji komuniciramo sa sobom. To opredeljuje način na koji najčešće komuniciramo sa drugima. Najverovatnije su tako naši roditelji komunicirali sa nama, kao i okruženje u kojem smo odrastali i mi smo te obrasce prihvatili kao gotovu stvar. Ali ima jedna tajna! Mi možemo da menjamo način na koji komuniciramo i da unapredimo svoj odnos u braku, odnosno partnerstvu, a time i podignemo kvalitet života i budemo u partnerstvu sa daleko manje stresa. Koji su to koraci koje možemo da preduzmemo:

  1. Da postanemo svesni načina na koji komuniciramo (razgovaramo i slušamo) sa našim partnerima. Ovim korakom mi stičemo uvid na čemu možemo da poradimo kod sebe.
  2. Da unapredimo odnos prema sebi – tačnije da uvežbamo i naučimo da slušamo i čujemo sebe. Na taj način postaćemo pažljiviji u slušanju i osluškivanju frekvencije našeg ljubavnog partnera.
  3. Da obratimo pažnju i vežbamo da naša komunikacija u odnosu na druge bude što asertivnija. Šta to znači? To znači da možemo da iznesemo sve primedbe drugoj strani, ali bez agresivnosti.
  4. Da ostanemo istrajni u vežbanju svega navedenog. Vežbajte i smanjite napetost u komuniciranju sa svojim ljubavnim partnerom i videćete kako se u vašem partnerstvu podiže nivo razumevanja, a smanjuje nivo stresa.

Srećno i imajte na umu da vi to možete! VAŽNO! Više o ovoj temi moći ćete da saznate, ako budete učestvovali na radionici “PARTNERSTVO BEZ STRESA – u 3 snažna koraka”, 15.10.2017. ………. AnChi sertifikovani Heal Your Life-coach

  • anchy@umpasrce.com